Nationell mötesplats!

Hösten 2016 utökar med nya lokaler på Stockholmsmässan vilket innebär att vi kan ta emot fler deltagare. Vi lägger Nationella Patientsäkerhetskonferensen i direkt anslutning till Äldreriksdagen och vi lanserar tydliga ämnesspår för varje dag.

Senaste nytt

Se fler

Sveriges mest uppskattade konferens

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. 55% av deltagarna på Patientsäkerhetskonferensen 2014 gav oss allra högsta betyget och var mycket nöjda där förväntningarna infriades i högsta grad. I år breddar och fördjupar konferensen så att fler deltagare får plats.

Anmäl dig till konferensen här

En etablerad och välkänd konferens

Äldreriksdagen är mötesplatsen för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om äldre. Konferensen tar upp frågor om vård och omsorg, boende, miljö och social gemenskap, kompetens och kompetensförsörjning. Nya föreskrifter och förordningar diskuteras. Vi sätter fokus på nya arbetssätt och debatterar hur kommun och landsting kan bli ett ännu bättre stöd de sista åren.

Anmäl dig till konferensen här

Missa inte våra svenska föreläsare

femirad

Nya idéer, handfasta arbetssätt, fakta om metoder och åtgärder ger oss våra över 100 svenska föreläsare från både landsting, kommun, industri och akademi.  Vi visar framgångsfaktorer för att minska infektioner, trycksår och läkemedelsfel. Tillsammans diskuterar vi hur vi arbetar systematiskt, mäter och utvärderar våra insatser. Leder det till de resultat vi önskar? Vi visar olika sätt att arbeta med patientsäkerhetskultur och resonerar kring hur vi får personal att arbeta aktivt i patientsäkerhetsarbetet.

Missa inte våra internationella föreläsare

fyrairad

Sverige har en av världens bästa vård och omsorg, men alla kan bli ännu bättre och vi står inför stora utmaningar. Vi har därför bjudit in några av världens bästa vårdorganisationer till konferensen. Missa inte Molly Clopp från Kaiser Permanente berätta hur man skapar en patientsäkerhetskultur som genomsyrar allt arbete, Craig Irvine från Columbia University om narrativ och kulturell kompetens samt David Alston och Elaine Meade från NHS Scotland om hur man på riktigt integrerar vård och omsorg mellan kommun och landsting.

Äldreriksdagen 2016 och Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016

Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting. Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, professionsföreningar, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård.

Lof
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska läkaresällskapet
Vårdförbundet
Sveriges läkarförbund
Fysioterapeuterna
Kommunal
Patientnamnden
Sveriges farmaceuter
Tandläkarförbundet
Vision
Famna
LIF
Swedish medtech
Läkemedelsverket
folkhalsomyndigheten
Socialstyrelsen
folkhälsomyndigheten