Kontakt

Frågor kring fakturering, anmälan etc

Konstella
Tel: 08-452 72 86
konferens@konstella.se

Frågor om utställningen

Mats Johansson
Ansvarig för Mötesplatsen
patientsakerhet2018@motesledarna.se

Frågor om konferensens innehåll

Åsa Agerbring
Projektledare
Sveriges Kommuner och Landsting
asa.agerbring@skl.se

Susanne Lundkvist
Projektadminstratör
Sveriges Kommuner och Landsting
susanne.lundqvist@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.